Penani to Karunsi'e

Hadio ntu’u po’oarahako Tim Penerjamah Pau to Karunsi’e, tempono’iro mo’angga i Tentena ma i inia-inia susuano hanu nggaae pau to Karunsi’e.

I totono ieto gambara-gambara Tim Penerjemah Pau to Karunsi'e.

Penerjemah Pertama

Tim Penerjemah
Tim Penerjemah Pau to Karunsi’e hanu amba-ambano mo’angga Kareba Moiko Lukasi laro pau to Karunsi’e

 

orang kerja

Tim Penerjemah
Tim Penerjemah Pau to Karunsi’e umari  mpo’angga hawe ndeneu neu, hiro nggaeto mpoweweu Kareba Moiko Lukasi ma Pelem Ue Iesu laro pau to Karunsi’e.

 

Mimpo'angga saru mia hadio to karunsi'e

Sosialisasi
Tim Penerjemah Pau to Karunsi’e montia-tiae pohaweano po’angga’iro i inia-inia hanu nggaae mia to Karunsi’eno.

Petewawo to Karunsi'e
Petewawo
Petewawo inia
To Karunsi'e
To Karunsi'e
To Karunsi'e
Mia tu'a To Karunsi'e
Mia tu'a To Karunsi'e
Tataboa To Karunsi'e
Tataboa To Karunsi'e
Mia tu'a To Karunsi'e
Mia me'ura to Karunsi'e
Tumiae